ضرغامی مسجد سلیمان

خورنا: من گفتم اگرعمدی خدای نکرده دراین کار بوده از توهینی که به مردم بختیاری شده به خداوند متعال پناه می برم خطای فاحش صورت گرفته دراین سریال نامگذاری یک خانواده ب دنام به نام بختیاری دراین سریال تلویزیونی بوده که برخورد قاطعی باعوامل سهل انگاری مذکور صورت گرفت. عزت الله ضرغامی…