ضرب العجل به بنکداران اهواز

بنکداران آسایش شهروندان را مختل نموده اند؛

خورنا فرماندار اهواز گفت: بنکداران تا پایان آبان ماه سال جاری ملزم به خروج از هسته مرکزی شهر اهواز هستند . به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی در جلسه ساماندهی شهر اهواز با بیان…