صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان

خورنا: بنا به تصمیم پژوهکشده آبزی پروری جنوب کشور، صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان از 20 اسفندماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شیلات خوزستان، ممنوعیت صید ماهی شوریده در این فصل بنا بر تحقیقات کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصمیم کمیته مدیریت صید شیلات…