صیادی رامشیر

خورنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست رامشیر گفت: 11 صیاد متخلف به دلیل صید ماهی در فصل ممنوعه توسط ماموران یگاه حفاظت محیط زیست رامشیر دستگیر شدند. به گزارش خورنا، عباس ظاهری شهماروند اظهار کرد: از این متخلفان، 465 قطعه ماهی و 8 دستگاه الکتروشوکر کشف و به استناد ماده 14 قانون شکار و…