صیادان هندیجانی دیگر دل به دریا نمی‌زنند

خورنا: مشکلات صیادان هندیجان برای دل زدن به دریا، با وجود گذشت حدود دو ماه همچنان بر قوت خود پابرجاست. چندی پیش گزارشی مبنی بر «سفره صید ماهیگیران هر روز کوچک‌تر می‌شود» در این خبرگزاری منتشر شد، گزارشی که از دردودل صیادان هندیجانی گفته بود و اینکه هر از گاهی برای دل زدن به دریا و درآوردن یک لقمه…