صنعت گردشگری دزفول

خورنا – صنعت گردشگری دزفول یک مسیر مهم و پر استعداد بوده که در صورت توجه و رفع نیازهای آن می‌توان مسیر شکوفایی اجتماعی و اقتصادی شهرستان را بیش از گذشته هموار کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از دزفول، دز…