صنعت و معدن

رئیس سازمان صنعت ٬ معدن و تجارت خوزستان:

خورنا|احمدرضارستمی: مهندس حسن زاده رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بیشترین تخلفات کشف شده توسط بازرسین در حوزه های گندم ٬ آرد و نان می باشد در خصوص یارانه پرداختی دولت به این حوزه ها اظهار کرد: یکی از راههای جلوگیری از تخلفات در بخش آرد و نان واقعی کردن قیمتها، متناسب با هزینه…
خورنا/ ‘فرامرز احمدی نژاد’ چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جندی شاپور اهواز در خصوص وضعیت تولید البسه بیمارستان های خوزستان افزود:در گذشته واگذاری برخی کارها به تولیدی هایی که کار اصلی آنها تولید البسه نبود، موجب شد کیفیت کالاها کاهش و نرخ…