صنعت و معدن

37
خورنا/ ‘فرامرز احمدی نژاد’ چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جندی شاپور اهواز در خصوص وضعیت تولید البسه بیمارستان های خوزستان افزود:در گذشته…