صنعت و تجارت

37
خورنا: مدير اداره صنعت و تجارت ماهشهر از آغاز به‌كار چهارمين نمايشگاه پاييزه ويژه فصل بازگشايي مدارس در ماهشهر در 30 شهريورماه خبر داد. حسين عيسي‌زاده اظهاركرد: در حال حاضر ويژه فصل بازگشايي مدارس، سه نمايشگاه در يك ماه اخير…