صنعت معدن و تجارت خوزستان

خورنا-نورالله حسن زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خبر داد: پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید برای تمامی بخش هایی که واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط دارند از جمله بخش های صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی…