صنعت داروسازی خوزستان

خورنا: رئیس مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: صنعت داروسازی استان با مشکل مواجه است اگر چه تجهیزاتی توسط دانشگاه خریداری و نصب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز علی اصغر همتی در نشست خبری هفته پژوهش که ظهر امروز برگزار شد اظهار کرد: مرکز رشد و فناوری دارویی اولین مرکز فناوری دانشگاه…