صندوق مهر رضا

خورنا: مدير صندوق قرض‌الحسنه مهر امام رضا(ع) خوزستان گفت: پرداخت وام‌هاي ازدواج جوانان به صندوق مهر امام رضا (ع)‌ محول شده و اين صندوق بدون محدوديت وام ازدواج را پرداخت مي‌كند. جهان‌بين داوودي  اظهار كرد: صندوق مهر امام رضا(ع) آمادگي پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي، خوداشتغالي و وام‌هاي ازدواج را دارا است و متقاضيان واجد…