صنایع کلان خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان گفت: برای رفع مشکلات زیست محیطی صنایعی چون نفت ،گاز،پتروشیمی و سایرصنایع کلان در خوزستان باید اعتباراتی از سوی مرکز به طرح ها و پروژه های آلوده کننده محیط زیست اختصاص داده شود. عبدالحسن مقتدایی شنبه با اشاره به حجم بالای معضلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنایع کلان در این خطه…