صنایع کساورزی خوزستان

خورنا: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور مجوز دو طرح تبدیلی در اهواز خبر داد. محمود حقیقت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو طرح تبدیلی تهیه آرد جو و برنج کوبی با هدف افزایش تولید، بهره وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی در استان به اجرا درخواهد آمد. وی با بیان اینکه این دو…