صنایع دریایی

خورنا: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: از خوزستان برای عدم دعوت در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی دولت یازدهم عذرخواهی شد. سیدحسین دهدشتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز با بیان اینکه از خوزستان برای عدم دعوت در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی دولت یازدهم عذرخواهی شد اظهار کرد: اینکه نخستین جلسه شورای…