صنایع بندر امام

خورنا: عضو شورای شهر بندر امام خميني گفت: وضعیت بهداشت بندر امام خمینی(ره) در شان مردم این شهر نیست. بیژن یوسفی گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بندر امام خمینی(ره) یکی از شهرهای ایران است که به دلیل صنعتی بودن و همچنین داشتن صنایع عظیم پتروشیمی بیشترین آمار پذیرش مهاجرت را دارد. وی افزود: این شهر همچنین از لحاظ منطقه ویژه…