صعود گروه کوهنوردی

37
خورنا: رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی رامهرمز گفت: گروه کوهنوردی این شهرستان به قله 3 هزار و 300 متری «پس شونه» صعود کرد.  فریدون مرواریدی در رامهرمز اظهار کرد: انسان از دوران جنینی نیازمند تحرک و جنب جوش است و…