صدور حکم

37
خورنا: استاندار خوزستان بعد از معارفه پنج معاون خود اقدام به صدور 14 حکم برای مدیران ادارات مختلف استانداری کرد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی که هفته قبل مراسم معارفه پنج معاون جدید خود را برگزار کرده بود امروز…