صدا و سیما و اندیمشک، خبرنگار اندیمشک،

journalism-3

پوشش مطلوب خبری اندیمشک نیازمند حمایت همه جانبه است

خورنا : اندیمشک شمالی ترین شهر استان مقاوم خوزستان همواره دارای ظرفیت های فراوان خبری در زمینه های مختلف است منتهی متاسفانه در نوروز…