صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد

خورنا: با حکم رئیس سازمان صدا و سیما مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان شد. به نقل از روابط عمومی صدا و سیما، با حکم رئیس سازمان صدا و سیما مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان شد. رحیمی پیش از این به عنوان قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای خوزستان مشغول فعالیت بود. وی همچنین سابقه مدیرکلی صدا و سیمای…