صدا وسیما

نوبخت

تخریب ذهن مردم نسبت به این ادعا نوعی بی‌انصافی است.  بعد از اعلام اخیر مرکز آمار از نرخ بیکاری تابستان سال جاری که بیانگر کاهش تعداد بیکاران، نرخ بیکاری ۵/۹ و ایجاد ۴۰۰ هزار شغل بود، برخی منتقدان نسبت به نحوه محاسبات و رابطه آن با رشد اقتصادی واکنش نشان داده…