صالح شهر

خورنا: در اتفاقی اعتراضی به حادثه هفته گذشته در جاده صالح‌شهر مردم این شهر تازه تاسیس مسیر تردد جاده دزفول ـ شوشتر را مسدود کردند. به گزارش خورنا به نقل از فارس، از ساعتی پیش مردم شهر صالح‌شهر جاده ترددی شهرستان دزفول ـ شوشتر را مسدود کردند.