صالحی وزیر سازمان انرژی اتمی میشود

خورنا: شنیده های خبرنگار سیاسی «انتخاب» حکایت از آن دارد که دکتر علی اکبر صالحی به زودی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب می شود. به گزارش سرویس سیاسی انتخاب؛ این حکم در مرحله ی صدور است. با این حال، او تنها مدیر و سیاستمداریست که هم در دولت خاتمی…