صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شد

خورنا: علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم با یاری خدا رویه‌ای که سازمان انرژی اتمی تا به امروز در پیش گرفته و اقداماتی که روسای قبلی سازمان زحمت کشیدند را ادامه دهیم و بر دستاوردهای سازمان بیفزاییم. علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با فارس، انتصابش به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و…