صاف کردن مو

37
خورنا: «صاف یا فر‌کردن موها با موادشیمیایی انجام می‌شود. این مواد می‌توانند روی ساقه مو و حالت آن تاثیر بگذارند. موادی مانند «گلد» که برای صاف‌کردن موها استفاده می‌شوند.   «صاف یا فر‌کردن موها با موادشیمیایی انجام می‌شود. این مواد می‌توانند…