صادق زیبا کلام

خورنا: صادق زیبا کلام در یادداشتی در شرق نوشت: واقعیت آن است که اوباما و مجموعه قوه‌مجریه، همه نیرو و تلاش خود را به کار گرفتند تا مانع از عقیم‌سازی توافق «ژنو» توسط کنگره شوند. رییس‌جمهور آمریکا و وزیرخارجه‌اش به‌همراه…