صادق زیباکلام

خورنا: صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی درباره نتخابات ریاست جمهوری اخیر می نویسد: حکایت انتخابات در هر نظام دموکراتیکی روشن است. یک در پرسش ساده از مردم که آیا از سیاست های موجود توسط دولت یا مسئولان وقت رضایت دارند یا نه؟ اگر رضایت داشته باشند به دولت یا حزب یا…
خورنا: صادق زیباکلام: دلم مي‌خواست مي‌توانستم بنويسم كه برنده مناظره ديروز دكتر حسن روحاني و در جايگاه بعدي دكتر محمدرضا عارف مي‌بودند. اما اين‌گونه نشد. از نظر من يكي از پيروزهاي مناظره ديروز از قضاي روزگار دكتر علي‌اكبر ولايتي شد. پيروزي او نه به واسطه اتخاذ مواضع خيلي مردمگرايانه، اصلاح‌طلبانه يا دادن وعده‌هاي دموكراتيك و ايجاد تغييرات…