صادق جعفری‌ چگنی

دادستان اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – دادستان اندیمشک گفت: با توجه به آمار موجود پس از اجرای طرح‌های انتظامی و قضایی میزان سرقت در اندیمشک ۳۰ در صد کاهش یافته است.  ،صادق جعفری‌ چگنی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با توجه به آمار موجود و اجرای طرح‌های انتظامی وقضائی سرقت در اندیمشک ۳۰ در صد کاهش…