صادرات ماهی

خورنا: فرماندار هندیجان از صادرات ماهی مید از مرز شلمچه به کشور عراق خبر داد. بهروز فرج‌اللهی از صادرات ماهی مید از مرز شلمچه به کشور عراق خبر داد و اظهار کرد: میزان صادرات این نوع ماهی بیش از یک میلیون تن بوده است. وی افزود: همچنین میزان 5 هزار کیلو ماهی زبیدی، سبیتی، هامور و سنگ سر به کشورهای حوزه…