شیمی شهر

37
خورنا: تفاهم‌نامه تامین مواداولیه شرکت‌های فعال و درحال تاسیس در منطقه با زمینه فعالیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه آزاد اروند منعقد شد. اسماعیل زمانی، مديرعامل منطقه آزاد اروند گفت: پیرو حضور دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی…