شیلات خوزستان

خورنا: روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در توضیحاتی آورده است: شیلات خوزستان به وظایف تولی‌گری خود عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در پاسخ به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «شیلات خوزستان فرصت‌سوزی می‌کند» در توضیحاتی آورده است: صنعت شیلات در استان خوزستان با رشدی غیرقابل…
خورنا: عضو هيات مديره نظام صنفي كشاورزي اهواز گفت: متاسفانه سياست هاي اداره كل شيلات خوزستان باعث شده تا اين صنعت عملا در مسير نابودي قرار گيرد. فراز زاهدي فرد با اشاره به تلاش شبانه روزی و رنج بی کران تولیدکنندگان ماهي و ميگو در خوزستان و بي مهري اداره كل شيلات به تشكلهاي صنفي در…