شیرازی

خورنا: شهردار آبادان با بیان اینکه تاکنون 50 درصد از کار ترمیم نوارهای حفاری توسط اداره آبفا انجام شده است، گفت: کیفیت آسفالتهای انجام شده توسط آبفا در بخش ترمیم نوارهای حفاری به لحاظ فنی مورد تایید شهرداری نیست. محمود رضا شیرازی با اشاره به در پیش بودن فصل بارندگی و به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر ناشی از وجود…
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: نظارت، یکی از دو کاندیدای تصدی پست شهرداری آبادان با ارسال پیامی از ارائه برنامه و حضور در این عرصه انصراف داد. فرشید بهشتی امروز اظهار کرد: با انصراف کاندیدای دیگر شهرداری آبادان، از محمودرضا شیرازی، شهردار فعلی درخواست کردیم که برنامه‌های خود را به شورای اسلامی شهر آبادان ارائه دهد. وی ادامه داد:…