شیرآلات بهداشتی

خورنا: مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: برای پیشگیری از نفوذ سرب و روی در بدن، مردم از شیرآلات بهداشتی و دارای نشان استاندارد استفاده کنند. رضا دهدشتی‌زاده اظهار کرد: با توجه به اجباری بودن استاندارد شیرآلات و برای پیشگیری از نفوذ سرب و روی در بدن، مردم از شیرآلات بهداشتی و دارای نشان استاندارد استفاده کنند. وی با اشاره به اهمیت توجه…