شیرآلات بهداشتی

خورنا: مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: برای پیشگیری از نفوذ سرب و روی در بدن، مردم از شیرآلات بهداشتی و دارای نشان استاندارد استفاده کنند. رضا دهدشتی‌زاده اظهار کرد: با توجه به اجباری بودن استاندارد شیرآلات و برای پیشگیری از نفوذ سرب و روی در بدن، مردم از شیرآلات بهداشتی و دارای نشان استاندارد استفاده کنند. وی با اشاره به اهمیت توجه به استاندارد شیرآلات بهداشتی و استاندارد بودن شیرآلات ساختمانی و فلزاتی که در تهیه آنها به کار می‌رود، عنوان کرد: ساختار اصلی شیرآلات بهداشتی، فلز برنج و درصد کمی از سایر فلزات را تشکیل می‌دهد. مدیر کل استاندارد خوزستان از سرب… در ادامه بخوانید