شیخ جبار طاووسی

پیام : بیژن  بهوندی سردبیر پایگاه خبری خورنا : با نهایت تاسف از درگذشت جناب کنزابرا جبار چحیلی، بزرگ جامعه صابئین مندایی جهان . فقدان این شخصیت بزرگ فرهیخته و ارجمند  را به خانواده ایشان و جامعه…
خورنا گنزبرا جبار چحیلی معروف به شیخ جبار طاووسی، رهبر صابئین مندائی جهان، صبح امروز یکشنبه هفتم دیماه در منزل خویش در اهواز به دیار باقی شتافت. گنزبرا بالاترین مرتبه ی دینی روحانیت جامعه ی صابئین مندائی است. مراحل…