شکستگی لوله انتقال، آب

خورنا: به علت شکستگی لوله انتقال، آب پنج روستای بخش مرکزی باغملک قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از باغملک، به علت شکستگی لوله خط انتقال آب، اهالی پنج روستای بخش مرکزی باغملک 21 روز است که آب ندارند. این روستا‌ها که در دهستان هپرو بخش مرکزی باغملک واقع شده‌اند سرمورد، زیرمورد، دورتو، پسکره و آب انارک نام دارند…