شکستگی لوله انتقال، آب

37
خورنا: به علت شکستگی لوله انتقال، آب پنج روستای بخش مرکزی باغملک قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از باغملک، به علت شکستگی لوله خط انتقال آب، اهالی پنج روستای بخش مرکزی باغملک 21 روز است که آب…