شکستگی خط لوله 16 اینچ فرآورده اهواز – ری

خورنا: به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری مهر در خصوص آلودگی ناشی از نشت خطوط بنزین در اندیمشک، شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران توضیحات تکمیلی را به این خبرگزاری ارسال کرد. به گزارش خبرنگار مهر، روز 17 فروردین ماه خبری با عنوان «تداوم آلودگی ناشی از نشت خط لوله بنزین در اندیمشک» به نقل از رئیس اداره محیط…