شکارچی متخلف در مسجدسلیمان

خورنا: رییس اداره محیط زیست مسجد سلیمان گفت: یک متخلف شکار توسط محیط‌بانان منطقه حفاظت شده “شیمبار” دستگیر شد. بهروز نجاتی با بیان این مطلب اظهار كرد: اين شکارچي متخلف در شهرستان مسجد سلیمان در منطقه تنگ سرد للرکه، اقدام به شکار یک راس “کل” كرده بود. وي افزود: از این متخلف، سه قبضه سلاح شکاری به همراه یک…