شوش گردشگر

خورنا  ‘ سعید دیناروند ‘ روز دوشنبه : این گردشگران از کشورهای آلمان ، فرانسه ، استرالیا ، اتریش ، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی بودند که در قالب چند کاروان از ابتدای مهرماه امسال تاکنون از جاذبه های تاریخی و باستانی شوش دیدن کردند. وی گفت:گردشگران خارجی در سفر یکروزه خود به شوش گنجینه های میراث فرهنگی شوش باغ…