شوش، امیدیه، دشت آزادگان، خرمشهر، رامهرمز، اندیمشک و دزفول