شورای نامگذاری

جلسه شورای نامگذاری دزفول ؛

به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، جلسه شورای نامگذاری دزفول صبح امروز سه شنبه در سالن اجتماعات شورای اسلامی این شهر برگزار گردید . رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر دزفول گفت : نامگذاری یکی از اصول شهری در دنیاست و این نامگذاری ها باید به گونه ای باشد که مردم را سردرگم نکند…