شورای فرهنگ لالی

خورنا: بعد از ظهر دیروز سومین نشست شورای فرهنگ عمومی با دستور جلسه ماه مبارک رمضان و برنامه های پیشنهادی اوقات فراغت با حضور تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی در محل دفتر امام جمعه ی شهرستان  لالی برگزار شد. در ابتدای مراسم سید ستار فاطمی دبیر شورای فرهنگ عمومی با ارائه گزارش از…