شورای عالی ورزش رامهرمز

خورنا: فرماندار رامهرمز خواستار تشکیل شورای عالی ورزش در این شهرستان در راستای مدیریت بهتر هیئت‌های ورزشی شد. مصطفی سمالی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با تشکیل شورای عالی ورزش در این شهرستان می‌توان مدیریت بهتری بر هیئت‌های ورزشی شهرستان اعمال کرد و در رشد و توسعه ورزش در رامهرمز موفق‌تر عمل کرد. وی افزود:…