شورای عالی دریایی

خورنا: نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی دولت یازدهم در روزهای اخیر تیر خلاصی بود بر بی‌مهری‌هایی روا شده بر خوزستان؛ زیرا با وجود دعوت از استانداران هرمزگان؛ بوشهر و گیلان هیچ‌یک از مدیران استان برای حضور در این نشست دعوت نشدند. «به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی در دولت یازدهم برگزار شد». این…