شورای عالی استانهای کشور

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که اسامی نمایندگان خوزستان در شورای عالی استانها به تهران ارسال نشده است. به گزارش خورنا، بر اساس شنیده ها استانداری خوزستان در حالی همچنان اسامی نمایندگان خوزستان در شورای عالی استانها را به تهران ارسال نکرده که روز سه شنبه هفته جاری انتخابات هیات رئیسه شورای…