شورای عالی آب

خورنا: جلسه شورای عالی آب به ریاست معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه بحران آب و موضوع محیط زیست به دو مسئله کلیدی و مهم در کشور تبدیل شده است، گفت: برای حل مشکلات و نگرانی‌ها در این موارد، ضمن پیگیری کارهای در…