شورای شهر کرج

خورنا: از میان 19 کاندیدایی که برای تصدی سمت شهرداری کرج برنامه‌های خود را به شورای اسلامی شهر ارائه داده‌اند، تا این لحظه 2 کاندیدا بیشترین بخت را برای این سمت دارند.به…