شورای شهر چمران ماهشهر

خورنا: جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی فجر از کاندیداتوری ابوالفتح هاشم پور در انتخابات شورای شهر چمران اعلام حمایت کردند. متن پیام ارسالی آنان به خورنا بدین شرح است: ما کارکنان پتروشیمی فجر با توجه به شناختی که از عملکرد، تعهد، اخلاق و سوابق کاری و اجتماعی برادر ارجمندمان “ابوالفتح هاشم پور” داریم،…