شورای شهر مینو شهر

37
خورنا: رئیس شورای شهر مینوشهرگفت: با اختصاص دو شعبه در این شهر مشکل توزیع سبد کالای خانوار حل شده است. امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متاسفانه عدم تعیین محلهایی برای توزیع سبد کالا در مینوشهر در…