شورای شهر منصوریه

خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان بهبهان، اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي اسلامي شهر منصوريه(بخش مركزي) به شرح زير است:اعضاي اصلي: 1-      محمود موحد با هزار و 429 راي 2-      مصطفي آرمين با هزار و 62 راي 3-      كبري محنايي با 949 راي 4-      دانيال علي‌زاده با 859 راي 5-      نگهدار دامن‌گير با 778 راي اعضاي علي‌البدل: 1-      علي سيدي‌نژاد 2-      جواد فرايده