شورای شهر مسجد سلیمان

خورنا: شهردار مسجدسلیمان گفت: توقف پروژه سد تفریحی توسط شورای چهارم مسجدسلیمان با توجه به آغاز نشدن کار رسمی شورا وجهه قانونی نداشت. پیمان مولایی اظهار کرد: در دوره شورای سوم این شهر بود که پروژه سد تفریحی مسجدسلیمان را در دستور کار قرار داده و برای احداث آن عملیات را آغاز کردیم. وی افزود: تمام تلاشمان بر این بود که…
خورنا: رئیس شورای شهر مسجدسلیمان از رقابت 8 گزینه برای تکیه زدن بر صندلی شهرداری این شهر خبر داد. حسن کاظمی نیا اظهار کرد: در حال بررسی سوابق و عملکرد 8 گزینه برای انتخاب انتخاب شهردار مسجدسلیمان هستیم. وی افزود: تا کنون نزدیک به 600 نفر ساعت با گزینه‌های مطرح جلسه و مصاحبه داشته‌ایم که پس از بررسی به یک جمع…