شورای شهر ماهشهر

نعمت-الله-قنواتی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ماههشهر:

خورنا نعمت الله قنواتی گفت: کودکان و نوجوانان ماهشهری در مساجد و حسینه ها اوقات فراغت خود را میگذرانند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرماهشهر…